اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


مبانی نظری معماری

ما باطراحی پوسته ای مدرن برای سازه موجود در زمین طراحی را شروع کردیم

باز طراحی بر اساس سازه قبلی با حذف پلکان وتبدیل خطوط کرو به چندضلعی همراه شد.

ستون های نما با باکس های مشکی کاور شده است و فضای سبز برای ویلای جدید در نظرگرفته شد.

ویلا را با پنجره های بزرگ و قدی آراستیم تا بیشترین نور را دریافت کند و ویو دریا را به کاربرانش هدیه دهد.


شناسنامه پروژه

Asa architecture group

گروه معماری آسا

محل اجرا :مازندران/کوهسر

شروع طراحی : پاییز1401

اتمام طراحی :زمستان 1401

عملکرد : ویلایی

کارفرما : آقای کراتی