اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


تقدیر شده در گروه ساختمان های مسکونی ، مرمت و بازسازی

در سیزدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

مهرماه1399


معماران:دفتر طراحی معماری پراگماتیکا، محمدرضا محبـ‌علی
کارفرما: آقای فرهاد وفا
تیم طراحی : فرزاد حاج شریفی، نسترن نصیری، شیرین تفضلی، علیرضا حسینی پور
تیم ارائه : نازنین شریف، فرزاد حاج‌شریفی
نظارت : محمدرضا محبـ‌علی
طراحی تأسیسات برق و مکانیک : مهندس رستگارزاده، مهندس کامیاب
مدیریت اجرا : مهندس حسین اعلایی
تیم اجرا: بابک ماکویی، مسعود آزاد
عکاس: مجید جهانگیری
مساحت زمین: 200 مترمربع

از شهریور 98 تا مرداد 99

مکان:تهران، کامرانیه

منبع: وبسایت مجله معماری و ساختمان