اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


ایده اصلی و سناریو طرح :

ساختمان در دل یک بافت آرام و سر سبز باغی واقع شده بود که همین امر ما را ترغیب کرد که این پتانسیل طبیعت گرا را وارد پروژه کنیم و فضای داخلی را در ارتباط با حس و حال این طبیعت اطراف شکل دهیم.

در ادامه با توجه به عناصر موجود در این طبیعت ؛ که عمده ی آن درختان سرسبز بلند قامت ؛گل و خاک و ریگ های باغی بودند ؛ سعی بر این شد که با بررسی این عناصر بتوان به یک داده های معماری و هندسی رسید و با توجه به آنها مسیر طراحی آغاز شود.

کانسپت طراحی :

*استفاده از هندسه تنه درختان و محل اتصال شاخه به تنه اصلی

* استفاده از همنشینی متریال چوب وگل و خاک و ریگ های باغی

* شکل گرفتن سقف و بدنه ها و خطوط در احترام به جهات باغ های اطراف

* قاب کردن نماهای رو به باغ از داخل بنا و امتداد خطوط در همین راستا

* شکل گیری پالت رنگی اصلی مناسب با بستر طبیعت اطراف

(سبز- قهوه ای + سفید و طوسی و مشکی)


امیرویژه

معمار/طراح

کارشناسی ارشد معماری                              

مؤسس و سرپرست استدیو معماری و طراحی داخلی آریز


رضا هادی پور

معمار/طراح/مجری

کارشناسی عمران و معماری                                      

مؤسس و سرپرست گروه فنی و مهندسی انگاره ساز