اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


برای طراحی این پروژه با توجه به کاربری آن که شو رووم مبلمان و تجهیزات خانه بود، تمرکز اصلی بر نمایش حس گرمای یک
خانه صمیمی ایرانی مد نظر قرار گرفت. از این رو سعی شده تا از آجر به عنوان مصالح اصلی خانه های باستانی ایرانی استفاده شود
تا همین حس در این پروژه نشان داده شود . با استفاده از عناصر مختلف سعی کردیم گردش حرکتی ایجاد کنیم و مخاطب را در کل فضا به حرکت و گردش درآوریم . از آنجایی که این فروشگاه تنها ویترین مرکز خرید هدیش مال با ارتفاع سقف زیاد است، از این پتانسیل به عنوان یک استراتژی
طراحی برای ایجاد مکعب معلق ۳ در ۳ متری رو به خیابان برای نمایش مبلمان استفاده کردیم، که در بالای این نیم طبقه سقف
آینه ای قرار داده شده است که سبب نمایش گذاشتن آثار برای بیننده میگردد تا افرادی که به داخل مغازه می آیند بتوانند مبلمان
را از زوایای مختلف ببینند. از عناصر و رنگ های طبیعی برای جلب توجه مخاطب به عناصر و مبلمان موجود چیده شده در فضا
استفاده شده است . موقعیت : هدیش مال
طراحی و اجرا : دکتر پوران احمدوند
تیم طراحی : آرمان یعقوبی ، علی هنرور ، امیرمحمد فیروزی ، آیدا پورنیا ، آرمان نعمتی پور
گرافیک: معصومه رحیمی
تیم اجرایی : علی هنرور
تیم عکاسی : سامان فلاح

تصاویر پروژه

تصاویر قبل بازسازی و دیاگرامهای پروژه