اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


خانه طراوت • یزد • تمام شده
استودیو °13
سطح مسئولیت: طراحی و نظارت بر اجرا

همکاران پروژه:
سجاد جعفری
محمدرضا عالم رجبی
سیما عظیمی پور
الهام زارع راد
مینو کسرایی

ارائه: علیرضا سلمانزاده

کارفرما: آقای برهانی
سازه: مهندس علی بحری
مکانیک: مهندس علی آخوندی
اجرا: مهندس نوید سالم

عکس: معین ایرانمنش