اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پروژ بلوار کشاورز

متراژ:90 متر

طراح:کوشا جزایری

اجرا:کوشا جزایری

عکاسی: electstudio

صفحه معمار: jaz.studiodesign