اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


شیراز، تپه تلویزیون، 1400
طراح اصلی: علی شامس، آتلیه معماری کانتکست
همکاران طرح: مهدی قرشی نژاد، امین مشفق
همکاران اجرا: حامد هاشمی، آرمان تاج الدینی
طراحی داخلی، در پلانی دوپاره که با رباطی کشدار به یکدیگر متصل بودند، انجام شد. مساله ی “ورودی ناگهانی” خود، معضلی بود. شکل عمومی فضاها عملا پیش از دخیل شدن کانتکست، در پروژه، بنا به الزامات فاز یک، تعریف شده بود. به جای سعی بیهوده در پنهان کردن، رباط کش آمده در بازی شرکت داده شد. همین نوع تعامل با واقعیت، در دیگر فضاها نیز مدنظر قرار گرفت. این پروژه، بیانیه ای معماری نیست؛ بلکه پاسخی مناسب به واقعیتی موجود در راستای امکان روایتگری فضاهاست.