اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


ایده‌ی اصلی طراحی این پروژه را یک مکعب پیوست شده به فضا شکل داد. مکعب در بدو ورود به عنوان یک حجم مستقل، مفصل و یا آبجکت تعدیل کننده‌ی حسی و سازمان‌دهنده‌ی فضا تعریف شد. این فاصله‌گذاری در فضا، با هدف آمادگی حضور مخاطب در لایه‌های داخلی، تقسیم کردن و کنترل منعطف فضا انجام شد.

آشکار بودن و حفظ سازه‌ی اصلی بنا در سقف و تاکید بر آن با استفاده از رنگ تیره، در کنار خطوط عمودی استفاده شده در طراحی با توجه به ظرفیت‌های فضا و با تاکید بر ارتفاع از دیگر عناصری بود که در شکل گیری ایده‌ی پروژه موثر بودند. پس از آن، تیم طراحی با توجه به نیازها و انتظارات کارفرما به طرح‌بندی مبلمان پرداخت و این مورد هم‌سو با خطوط راهنمای پروژه، انتخاب شد و توسعه پیدا کرد.
استفاده از بافت‌های هم‌خوان در فضا در کنار نورپردازی متعادل به جهت ایجاد حس گرما و صمیمیت در فضا صورت گرفت. هارمونی و هم‌نشینی آبجکت‌های دکوراسیون از دیگر مواردی بود که در طراحی به آن‌ها توجه شد.
در نهایت، در این پروژه تلاش بر این بود تا با تحریک حواس مخاطب از طریق حضور در فضا، حس آسایش را برای وی ایجاد کند.