اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پروژه اداری آواکتان

مساحت: 800 مترمربع

سال ساخت: 2022

موقعیت: تهران، بلوار اشرفی اصفهانی

کارفرما: هولدینگ آواکتان

طراح ارشد: رضا حبیبی، ملیحه شیرزاد

تیم پروژه: حورا مساله دان، حسین شعبانی، عرفان آقایی، غزاله حسینی، الناز ملک‌زاده

سرپرست اجرا: محمدرضا نیکدل

هولدینگ آواکتان برای طراحی و اجرای دفتر فروش جدید برند جین وست در مجاورت دفتر منابع انسانی موجود مجموعه به دفتر ازنو مراجعه نمود.

پس از بررسی وضع موجود بنا که پیشتر کاربری آموزشی در مجاورت مجموعه آموزشی بود متوجه شدیم که با ایجاد تغییر در چیدمان فضاها و جدا کننده‌ها می توان ارتباط مناسبی بین واحد منابع انسانی و بخش جدید اداری ایجاد نمود به‌نحوی که ورودی کلیه کارکنان از یک کانال باشد که این موضوع برای کارفرما دستاورد بزرگی محسوب می شد.

در ادامه پس از تخریب اولیه دیوارها به تعداد زیادی از بادبندها برخورد کردیم که در ابتدا به نظر تهدید بزرگی برای طراحی می آمدند اما توانستیم از آنها به عنوان جدا کننده‌های فضایی برای بخش های مختلف یک اوپن آفیس استفاده نماییم.

در نهایت با جداسازی بخش مدیریتی از بخش اداری و فروش و سازماندهی فضاها حول اتاق‌های جلسات به پاسخ مناسبی برای نیازهای پروژه دست یافتیم.