اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


این پروژه از ژان نوول معمار شهیر فرانسوی است که کمتر از ان تصویری منتشر شده است. خلاقیت در استفاده از مصالح ، طراحی با نور با توجه به شیفت شبهای کافه و نشاط طراحی داخلی آن از مشخصه‌های آن است.