پدیده آذین بعنوان طراح داخلی سال 1401 ایران معرفی شد. برای مطالعه جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

لینک