این پروژه بصورت اختصاصی در پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی منتشر می‌گردد

شناسنامه پروژه

دفتر/شرکت معماری

ماسو ویلا
استودیو معماری دیم
معمار مسئول : آزاده خرم
همکاران طراحی: امیر حسین دواتگر، شاها مغربی
محل اجرا : مازندران ، ساری
سازه: مهندس علی توکل
تاسیسات مکانیکی: مهندس دوانلو
تاسیسات الکتریکی: مهندس ایزدی
عکس: استودیو دید
کاربری: مسکونی- ویلایی
سال ساخت: 1400-1399
متراژ زمین : 200 متر مربع
متراژ زیربنا: 310 متر مربع

آزاده خرم

مبانی نظری پروژه

ماسو ویلا درشمال ایران و حاشیه شهر ساری در خیابان فرح آباد که انتهای آن به دریا ختم می شود ، در زمینی محدود به مساحت 200 متر مربع (به عرض 11 متر و طول 18.2) در کوچه ای آرام با ساختمان های ویلایی واقع شده است.
روایت اولیه طرح ، خلوص خانه های شمال با سقف های شیروانی بدون تزئینات اضافی بود : ساختمان هایی کاه گلی، تک فام و تک مصالح که پاسخگوی ساکنان بوده، گویی معماری- با توجه به محدودیت های موجود- در دل خود فقط یک جواب درست و قاطع میدهد و بی هیچ اضافه کاری رسالت خود را به پایان می رساند.
در این خانه معمار با اطلاع از الگوهای محلی تلاش کرده به سنت و زمینه و بافت محلی وفادار باشد و از پتانسیل های آن با تغییر فیگور های حجمی و جابجایی فضاهای داخلی استفاده نماید.
تجمیع سه ریز دانه که هر کدام با حفظ هویت و شخصیت مستقل خود به تبعیت از فرم زمین ( جابجایی افقی) و به دلیل کم بودن مساحت زمین( جابجایی عمودی) در کنار هم قرار می گیرند و نظام فضایی خانه های محلی شمال که طیفی از فضاهای باز و نیمه باز به همراه سایه انداز بود را تشکیل می دهند.
در واقع پروژه در لایه ساختار و سازمان دهی فضا، خود را در دیالوگ با بستر جغرافیای خود بازآفرینی می کند.
با در نظر گرفتن سه ریز دانه به صورت صفحه و قرار دادن صفحات بر روی هم فصل مشترک آن ها در دو بعد و در سه بعد دسترسی عمودی از همکف تا اتاق زیر شیروانی را تشکیل میدهد .
همچنین از لحاظ معضل منظر شهری، خط آسمان شهر های گذشته، عموما با خانه هایی با سطوح شیبدار شکل می گرفت ، که هم اکنون در پی ساخت و ساز های جدید برای استفاده حداکثری از مساحت به صورت خطی ممتد و یک پارچه در آمده است. تلاش معمار بر این بوده است که با الهام از الگوهای رایج و سنتی گذشته در بازگرداندن منظر شهری و خط آسمان فراموش شده در میان انبوه جعبه های مکعبی همسایگی ها آن را باز آفرینی کند.
نمای سوم و چهارم که عموما در ساختمان های جدید نادیده گرفته و تبدیل به یک دیوار صلب ساده می شود ، در این پروژه علیرغم مساحت کم زمین برای ساخت، مورد توجه معمار بوده به گونه ای که به جای لکه گذاری ساختمان دریک طرف زمین که منجر به تک جهت بودن نمای ساختمان می شد، با متمرکز کردن ترکیب سه ریز دانه در قسمت میانی زمین، چهار جهت نمای شهری زنده را به نمایش می گذارد.
همچنین ساخت خانه های سقف شیبدار در گذشته صرفا پاسخی به مسائل اقلیمی بوده و فضاهای زیر شیروانی به عنوان فضای انبار محصولات و غذای دام مورد استفاده قرار میگرفت و برای سکونت در نظر گرفته نمی شد ، در این پروژه سعی شده با یک پارچه در نظر گرفتن فضاهای داخلی با سطوح شیبدار ، از کیفیت سقف های شیبدار برای فضاهای اصلی مانند اتاق خواب استفاده شود تا کیفیت فضایی این سطوح شیب دار داخلی، در زندگی روزمره ساکنین احساس شود.

نقشه‌ها و دیاگرام‌های پروژه

برای مشاهده‌ی شکل کامل و دانلود تصاویر بر روی آنها کلیک نمایید

تصاویر پروژه

برای مشاهده‌ی شکل کامل و دانلود تصاویر بر روی آنها کلیک نمایید