این پروژه بصورت اختصاصی در پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی منتشر می‌گردد

شناسنامه پروژه

دفتر/شرکت معماری

ویلا سیال

طراح: سروش محمدپور

استودیو سروش

@s2__studio

@soroush_mohammadpour

همکاران به ترتیب الفبا

_مرضیه استعدادی

_پویا احمری پور

_امیرجاودان

_آتنا چراغعلی

_امیر سعادت

_شیده صادقی

_

مساحت زمین دویست و نود و شش متر

مساحت طبقه اول:  نود و شش متر مربع

مساحت طبقه دوم : هشتاد و هشت متر

تراس طبقه دوم:  دوازده متر

مساحت بام : نود و چهار متر مربع

سروش محمد پور

استودیو سروش

مبانی نظری پروژه

در ادامه ی تمرینات و تحقیقات در رابطه با ساختار های موجود فرهنگی و زیستی در بستر معماری معاصر ایران در این پروژه دغدغه اصلی ایجاد بستری درون گرا و در عین حال اجتماعی در راستای ایجاد وضعیت زیستی دوگانه بود. ایجاد فضایی که علاوه بر ارتباط با پوسته اجتماعی بیرونی و شهری ساختاری درونی ایجاد کند که مولد فضایی تعاملی در فضای بینابینی است این وضعیت میتواند بستری ایجاد کند تا سیالیت از ساختار فرمی و سازه ای به ساختار اجتماعی و کارکردی منتقل شود.

در این پروژه تلاش بر این بود که رابطه بام با ساختار کلی مانند رابطه پله ها و دیگر اجزا بسیار یکپارچه با بدنه و هسته ی اصلی تعریف گردد.

صفحات دیوانه وار روی هم میچرخند تاب و تا میخورند و پر و خالی میشوند

تا کلی یکپارچه ایجاد کنند که جملگی اجزا را در معرض تعامل و نمایش بگذارد.

نقشه‌ها و دیاگرام‌های پروژه

برای مشاهده‌ی شکل کامل و دانلود تصاویر بر روی آنها کلیک نمایید

تصاویر پروژه

برای مشاهده‌ی شکل کامل و دانلود تصاویر بر روی آنها کلیک نمایید