اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


تقدیر شده در گروه ساختمان های مسکونی مرمت و بازسازی

در سیزدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

مهرماه 1399


معمار: پدرام ایزدی بروجنی
کارفرما: بهمن برخوردار
همکاران معماری: پریا ایزدی
مدیر پروژه: پدرام ایزدی بروجنی
گرافیک: استودیوهای هم افزا (استودیو اد)
عکاس: علی گرجیان
مساحت زمین: 830 متر مربع
سطح زیربنا: 163 متر مربع

شروع ساخت: بهمن 97
اتمام ساخت: مرداد 98

مکان: اصفهان- گلدشت- روستای قلعه سفید

منبع: وبسایت مجله معماری و ساختمان