اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


ویلای اَشسِپ در سال 1401 توسط سپیده صباغ نیا(معمار و طراح) و اشکان رستگار(بنیانگذار و طراح) در جهت تبدیل به فضایی برای صنایع دستی ، هنر و مبلمان بازسازی شد. در این بازسازی، عملیات سنگین بازسازی ، بازطراحی فضاهای داخلی و اضافه نمودن الحاقات انجام شده است. همچنین تعریف محتوای جدید برای پروژه و اتفاقات درون ویلا توسط معماران انجام شده است.