نمایشگاه نقاشی خط دکتر ابراهیم الفت از هفتم تا بیست و دوم مهر در گالری سرزمین هنر برقرار است. آثار این نمایشگاه در واقع تابلوهایی سفید هستند مگر انکه نور به آنها تابانده شود. در صورت تابش نور، تابلوهای سفید نقش و نگار نقاشی خط به خود گرفته و روشن می شوند. اغلب حروف و کلمات بکار رفته بر روی اثار کلمه عشق است. در ویدئویی که از این نمایشگاه منتشر شده است ابراهیم الفت پیرامون مانیفست خود از این اثار بیشتر توضیح میدهد.

https://www.aparat.com/v/92nA5

ویدئوی دوم نیز به شرح ذیل است: