اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


علی لواسانی در چارچوب شوی اینترنتی صنعت ساختمان بازدیدی از بنای برج سپهر بانک صادرات داشته است.