مهدی قنواتی اخیرا پروژه آرایشگاه مردانه 44 را به خاتمه رسانیده است. 122 متر فضای آرایشگاهی که فقط با بودجه 44 میلیون به پایان رسیده است. در ذیل فیلمی از این پروژه را بصورت اختصاصی در فضای نو مشاهده نمایید: