مهدی قنواتی اخیرا پروژه آرایشگاه مردانه ۴۴ را به خاتمه رسانیده است. ۱۲۲ متر فضای آرایشگاهی که فقط با بودجه ۴۴ میلیون به پایان رسیده است. در ذیل فیلمی از این پروژه را بصورت اختصاصی در فضای نو مشاهده نمایید: