اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


روتانا واحدی کوچک از یک آپارتمان در شهر پر هیاهوی استانبول است. خانه ای که قرار است در آن حضوری کوتاه مدت، همچون اقامت در یک سوییت هتل اتفاق بیوفتد.

در این پروژه تلاش کردیم تا یک هارمونی بصری را بوسیله ی همنشینی رنگ های تیره و روشن، استفاده از خطوط منظم، بهره مندی از فرم و نیز بافت های متنوع به فضا ببخشیم؛ تا بتواند فضایی صمیمی و دلنشین برای اقامتی کوتاه باشد.

روتانا خانه ای با تناسبات بصری و کاربردی برای ساکنینش است که همسو با بستر قرارگیری اش و با اشاراتی به بستر فکری و زندگی ساکنینش استایل شده؛ استایلی مدرن و پیشرو در لایتینگ، مبلمان، اکسسوری و نشانه هایی از هویت و هنر ایرانی در فرش و آرت ورک هایی که هنرمندان ایرانی درآنها نقش پردازی کرده اند.

خانه مکانی که به آن تعلق داریم و در آن احساس امنیت می کنیم، فضایی که بازتاب خصوصیات اخلاقی و روحیاتمان در آن به نمایش گذاشته می شود. فضایی مجزا از دغدغه ها و تکاپوی شهر های معاصر و امروزی. مملو از خیال، آرامش و سکون؛ محیطی که در آن زیست می کنیم، رشد می کنیم و شکل می گیریم.

این پروژه نیز خانه ای است که برای زوجی جوان با دیدگاه مدرن و معاصر طراحی و اجرا شد، که توجه بسیاری به هنر معاصر داشتند. در طی طراحی این پروژه، بر این تلاش بودیم تا فضایی گرم، صمیمی و با آسایش برای زیستن در آن مهیا کنیم، فضایی که تعیین کننده مرز ما بین هیاهوی بیرون و آرامش درون باشد.