اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


برند محصولات چوبی و معماری داخلی مثلث چوبی با هدف ارتقای سطح معماری داخل کشور ، برای مشتریان و همکاران ویژه خود ، سفر مجانی به اکسپوی دبی را پیشنهاد کرده است. نزدیکی اکسپو به ایران باعث گردیده تا تورها و رویدادهای علمی فرهنگی متعددی در مدت اخیر برای بازدید از این رویداد ارزشمند جهانی ترتیب داده شود. شاید تاکنون اهالی جامعه معماری ایران به این حد به یک رویداد مهم معماری در کلاس جهانی نزدیک نبوده اند و متعاقبا تعداد حضور معماران نیز هر روز بیشتر می شود. به نظر میرسد جریان مشابهی پیرامون جام جهانی قطر نیز رخ دهد. مثلث چوبی برای ایده خود فیلمی نیز تهیه کرده است که توسط رسانه های متععد منتشر گردیده است.گروه مثلث چوبی در حوزه سیستمهای آشپزخانه فعالیت میکند. عمده فعالیتهای این گروه در استان یزد است.