آژانس فیلم و عکس تهران در این نماهنگ نگاهی به تبدیل پادگان 06 ارتش به بوستان 35هکتاری انداخته است.