اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


در تلاقی پیکره دو ساباط …

طراحی : محسن عزیزیان
@aziziann.mohsenn
زمستان : ۱۴۰۱
کاربری : آرایشی و بهداشتی
مدیر پروژه : گروه معماری نیارش
@s0_he_il
@designniyaresh
ناظر : محسن عزیزیان، ابراهیم بیرمی
@beirami.ebrahim
کارفرما : جناب آقای داری پور
مجری بخش چوب : حامد گلعین
@hamed.g9595
گرافیک : عسل کشاورز
@asalikeshavarz
عکاس : خاطره عشقی
@khatereheshqi
موقعیت : کیش
زمستان ۱۴۰۱