اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


طراح و مجری:

دفتر معماری آندو

صدف مجلسی – احد شکریان

متراژ پروژه:

240 مترمربع

مکان پروژه:

گیلان-رشت

پروژه خانه ششم، آپارتمانی حدودا 240 متري واقع در طبقه ششم است، خانه ای براي مالكين آن با نگاه متفاوتشان به فضاها و طراحی.

‎كانسپت اصلی پروژه از ابتدا و در جلسات اوليه ی مشاوره، ايجاد فضايی مدرن و در عين حال فاخر درنظر گرفته شد و مهم ترين نكته، طراحی بدون ازدحام و زوائد با حضور پررنگ المان های خاص و كم نظير در اين پروژه است.

‎اين پروژه، زمانی به شركت ما تحويل داده شد كه پلان كاملا شكل گرفته و حتی بسياري از عمليات نازك كاری  در آن به اتمام رسيده بود ولی پس از بررسي های دقيق جهت كاربردی تر كردن فضاها و دسترسی های مناسب، تغييراتي در پلان نيز ايجاد كرديم و در این راستا بخش زیادی از نازك كاری های موجود را نیز تخريب كرديم.

‎رنگ اصلی و غالب پروژه از طرف كارفرمای عزيز، مشكی اعلام شد و چالش مهم تيم طراحی انتخاب رنگی متفاوت از رنگ های هميشگی هم نشين مشكی مثل طوسی و سفيد بود كه بتواند فضايی دلنشين و آرامش بخش در كنار ازدياد مشكی ايجاد كند.

‎انتخاب جسورانه ی رنگ چوب خودرنگ، نقطه ی عطف طراحی اين فضاست كه با حضور اين رنگ به مقداری نه زیاد و نه کم، محيطی گرم، متفاوت و همينطور با اصالت شکل گرفت.

‎در اين پروژه حجم های نرمال كاربردی يك المان، خاص و متفاوت طراحی شدند. مثلا در آشپزخانه ساخت يك كيوب براق مشكی مدرن كه به آن كاربری سروينگ و جداسازی آشپزخانه از سالن را داديم، در عين حذف مطبخ، محرميت كاربر آشپزخانه را حفظ نموده و تحرکی نو در كليت فضای  آشپزخانه ايجاد كرده است و اينگونه كيفيت فضاها را نه حتی با کولاژ و زوائد بلكه با عناصرِ اساسی و مورد نیاز، بالا برده و هر يك از آنها را المانی مجزا ديديم.

‎حياطی كوچك (توسط فلاور باكس) در پشت پنجره ی سالن همان تابلوی مدرن موردنظر است كه خود بصورت طبيعی رنگ سبز را وارد فضا كرده است و اينگونه رنگ جديدی برای تعديل فضای مشكی، وارد طراحی شد. در مجموع هر نقطه از اين فضا دارای هويت خاص خود است كه در كنار يكديگر تكامل ميابند.