امیر رضا فاضل از بنیانگذاران استودیو آدمون است. این گفتگوی اختصاصی توسط تیم فضای نو در دفتر ایشان ضبط شده است. او در این فیلم از اثار و جهان بینی خود می گوید. بازسازی سینما آستارا و ساختمان آجرپوش از جمله آثار اوست


https://www.aparat.com/v/eV2c7