اختصاصی پایگاه خبری فضای نو


مجله داموس در یک پروژه علمی فرهنگی با نام «چشم داموس به ایران» می کوشد برخی از اثار معماری معاصر ایران را به مخاطبین خود معرفی نماید. در همین چارچوب ضمن برگزاری نشستهایی در سفارت ایتالیا در تهران، مصاحبه هایی نیز با برخی معماران ضبط شده است. این فیلم مصاحبه علیرضا تغابنی با سفیر ایتالیا است.

https://www.aparat.com/v/0fg1y