اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی

مترجم:سبا مصطفی


مکان:برلین

سال ساخت:2020

معماران: Heinle, Wischer und Partner

ما در حال حاضر بحران جهانی را تجربه می كنیم كه تقریباً در همه زمینه های زندگی عمومی تأثیر می گذارد و بسیاری از سیستمهای بهداشتی در سراسر جهان را به مرز خود رسانده است.

در برلین تصمیم گرفته شد تا یک مرکز درمانی کرونا در نمایشگاه تجارت برلین (مسی برلین) ایجاد شود تا تنگناها در زمینه ارائه خدمات بالینی کاهش یابد.

طی چند هفته ، بیمارستان با ظرفیت تقریبا 500 تختخواب در یکی از سالن های نمایشگاهی ساخته شد که در صورت افزایش مجدد تعداد عفونت ها ، ظرفیت اضافی ایجاد می کند.

چیدمان مرکز درمانی بر اساس خوشه های مدولار با تختخواب 16-24 و یک منطقه سرویس مرکزی است. ساختار خوشه ها بسته به شدت مراقبت قابل تنظیم است. مزیت سیستم خوشه ای علاوه بر انعطاف پذیری آن ، امکان نصب در سایر مکان ها نیز هست. خطوط اکسیژن برای هر فضای تختخواب و همچنین منبع برق و فن آوری داده از طریق تیرهای متقاطع ، به اصطلاح تراورس ، از بالا به حالت تعلیق درآمده است. این طرح از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است.

تمرکز بر کیفیت عملکردی مراقبت های پزشکی،بدون غفلت از نیاز بیماران و کارمندان است.

مرکز درمانی Corona ترکیبی از بین یک بیمارستان مدرن و یک بیمارستان میدانی موقت که طبق بالاترین استانداردهای بهداشت و اقدامات ایمنی برای معالجه بیماران بسیار عفونی ضمن تمرکز بر روی عناصر اساسی و حیاتی مراقبت پزشکی است.

با هدف استفاده پایدار از منابع  ، بیش از 90٪ از مواد درخواست شده برای مرکز درمانی Corona قابل استفاده مجدد یا بازیافت هستند. این مربوط به مبلمان پزشکی خریداری شده مانند تختخواب ، واحدهای تأمین کننده موبایل و دستگاه تنفس و CT است که بعداً در بیمارستانهای دیگر نیز قابل استفاده خواهد بود.

مرکز درمانی کرونا فقط در عرض چند هفته ساخته شد. همه سیستم ها پی در پی توسعه یافته و به طور دائم ارزیابی شدند. در ابتدا نه تنها الزامات ویژه این پروژه یک واقعیت مطلق بود ، بلکه اوضاع اطلاعاتی در ابتدا در مورد اتاقها ، کارکردها و تجهیزات لازم بود. در چنین شرایطی ، فرایندهای معمول برنامه ریزی و هماهنگی به موارد ضروری متراکم می شوند – چشمه ای با هدف ایجاد یک مرکز درمانی اضطراری که هیچ کس امیدوار نیست هرگز به آن احتیاج پیدا کند.