اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


در تاريخ ٢٧ خردادماه ١٣٩١ به همت كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران و معماران ورودى ٥٨ دانشگاه تهران مراسم نكوداشت دكتر على اكبر صارمى در فرهنگسراى نياوران برگزار شد. اين مراسم با حضور جمع كثيرى از معماران و هنرمندان و خانواده ى دكتر صارمى برگزار شد و همدانشكده اى هاى ادوار مختلف از پيشكسوتان تا جوانان مهمان اين نكوداشت بودند. همچنين در حاشيه ى اين مراسم نمايشگاهى از آثار معمارى و كروكى هاى دكتر صارمى در گالرى شماره ٢ فرهنگسراى نياوران داير بود.

عکسها از کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران