اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


مسجد و کتابخانه حیکما در نیجر اثری است از یاسمن اسماعیلی ، معمار ایرانی ساکن آمریکا. اسماعیلی موسس استودیو چهار است. در این مطلب نگاهی بر تصاویر این پروژه انداخته ایم.