رنگ زرد سریع‌ترین راه برای نشان دادن نشاط و سرزندگی به فضاها است.
زرد تنها رنگی است که نمی‌توان آن را تیره کرد ، هرچه سیرتر شود روشن‌تر و درخشان‌تر می‌شود.
بهترین مکان جهت استفاده از رنگ زرد فضاهایی هستند که نیاز بیشتری به انرژی دارند. جاهایی مثل باشگاه‌های ورزشی و دفاتر کار.
زرد رنگ خوبی برای تمدد اعصاب نیست اما در کنار آبی تا حدودی تعدیل می‌شود. بنفش رنگ مکمل زرد است و در کنار آن یک تصویر دراماتیک و کامل می‌سازد.
زرد از چشمگیرترین رنگ‌ها است. رنگ زرد روشنی بخش چشم‌ها است.موجب افزایش و تمرکز را بهبود می‌بخشد.