فصل دوم سلسله سمینارهای دست به نقد با هدف بررسی آثار و آراء معماران معاصر ایران بزودی آغاز می شود. در نخستین نشست این فصل که بصورت آنلاین برگزار گردید علیرضا عظیمی، مدیرمسئول پایگاه خبری فضای نو پیرامون تاریخچه و جریانات نقد معماری در ایران ارائه ای داشته است که می توانید فیلم کامل آنرا در ذیل مشاهده نمایید:

https://www.aparat.com/v/2qCfS