اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


تقدیر شده در گروه ساختمان های عمومی مرمت و بازسازی

در سیزدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

مهرماه 1399


معماران: طرح و ساخت تیسفون – مرتضی همتی
کارفرما: گروه غذایی فمیلی، داوود بقایی، راستی حمیدی، سینا حشمتی
همکاران معماری: آذرنوش امیری
همکار اجرا: راستین حمیدی
تاسیسات الکتریکی: احسان منجزی
تاسیسات مکانیکی: داوود بقائی
عکاس: محمد زرانژاد
مساحت زمین: 98 مترمربع
سطح زیربنا: 98 مترمربع

مرداد 1398 الی  آبان 1398

مکان:اهواز، خیابان وهابی، بین خیابان 2 و 3 کیان آباد

منبع: وبسایت مجله معماری و ساختمان