اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


به نظر می رسد پیتر زومتور، معار شهیر سوئیسی و برنده جایزه پریتزکر در برخی آثار خود، به طراحی داخلی همچون اسمان پر ستاره می نگرد! تصاویر زیر که مربوط به دو اثر او، نیایشگاه برودر کلاوز و موزه کلومبا هر دو در آلمان(2007) است به خوبی این تفکر را نشان می دهد

موزه

نیایشگاه