اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پروژه مذکور واقع در بازار موبایل ایران سه می باشد با مساحت 27 متر مربع.

با توجه به تقارن نداشتن پلان پروژه برش هایی در پلان جهت ایجاد ترکیب بندی حجمی انجام شد که در انتها با شکستن ارتفاع در سقف و تغییر رنگ در حجم های شکل گرفته سعی در ایجاد تمرکز بصری روی دکور طراحی شده صورت گرفته است.

با ایده گرفتن از طرح بارکد که به صورت افقی روی دیوار های پروژه نشانده شده، سبب ایجاد فضای کافی جهت ارایه محصولات بصورت شو روم و همچنین فضای کافی جهت نگهداری وسایل دور از دید فراهم گردید.

طراحی: امین حاج محمدی و سینا زارع

محل پروژه: بازار موبایل ایران 3

رندرینگ: علی اسدی