این مسابقه برای تهيه‌ی طرح معماری ساختمان فرهنگی چندعملكردی «مؤسسه‌ی خردسرای فردوسی» در مشهد و در زمين و زيربنایی كه مشخصات آن در راهنمای مسابقه آمده است، برگزار می‌شود.
‎برای شركت در اين مسابقه پس از نام‌نويسى، اسناد آن را در همين صفحه دریافت و مطالعه کنید.
‎‌فرصت نام‌نویسی و دریافت مدارک از ۲۵ آذرماه تا ۲۵ دی‌ماه و بارگذاری آثار مسابقه از یکم تا دهم اسفندماه خواهد بود.

* مجری طرح و سفارش‌دهنده: مؤسسه خردسرای فردوسی
* برگزارکننده: کانون هم‌اندیشی معماری مشهد
* مدیر مسابقه: محمدباقر طباطبایی

داوران: ساناز افتخارزاده، هوشنگ امیراردلان، داریوش بوربور، محمدرضا متینی، علی‌رضا مشهدی‌میرزا
داوران جایگزین: الهام امامی، سهیل مظفری

. جایزه‌ها:
‎- رتبه اول: ۷۰ میلیون تومان
‎- رتبه دوم: ۴۰ میلیون تومان
‎- رتبه سوم: ۳۰ میلیون تومان

‎شركت در مسابقه معماری خردسرای فردوسی برای تمامی معماران آزاد و رايگان است. آثار مسابقه به صورت فايل‌های تصويري و نگارشی، از طريق بارگذاری در همين صفحه دريافت مى گردد.

اطلاعات بیشتر پیرامون این مسابقه در سایت رسمی رویداد بارگزاری می شود