اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


دفتر معماری شباهنگ

Shabahang Architecture Office

نام پروژه: ایستگاه شماره صفر / مبداء حرکت

‎طرح پیشنهادی مسابقه “معماری در فضای پسماند ( زیر پل احسان،شیراز) “

Project Name: The Zero Station /The Origin of Movement

موقعیت پروژه: ایران _ شیراز  _زیر پل احسان

LOCATION: Shiraz,Iran

ایده پروژه :

ایستگاه شماره صفر / مبداء حرکت

پروژه تلاشی در جهت ایجاد آگاهی و جست وجوی طبیعت از دست رفته در جریان زندگی روزمره است.

دامنه کوه دراک با گسترش بی رویه شهر و ساخت راه ها  دچار آسیب شده است و پل احسان، سیمای کوهی که منظرشهر بوده را قطع کرده است.

در نگاه ما  در این پروژه فضای پسماند زیر پل ها پتانسیل بیشتری برای تبدیل شدن به پاسخی برای گروهی خاص هستند تا فضایی عمومی برای گذر یا پارکی در فضای بسته. بنابراین با توجه به نزدیکی به کوه دراک، فضای پسماند را به ایستگاهی برای آغاز صعود تبدیل کردیم. فضایی به عنوان وعده‌گاه کوهنوردان که ارتباط دهنده ما و طبیعت هستند. آموزش های صخره نوردی و میدانگاهی برای تجمع عابرین و خدمات رفاهی و ورزشی، عملکرد های این ایستگاه را شکل دادند.

این پروژه در ستایش طبیعت از دست رفته، فراموشی انسان شهرنشین را به یاد می‌آورد.

فضای زیر پل یادآور طبیعتی است که با رشد ارگانیک، از میان پایه های پل خود را بیرون می‌آورد تا به شهر پیامی دهد، پیامی که از دریاچه مهارلوی نارنجی– صورتی رنگ بیرون آمده، دریاچه ای که در هنگام خشکسالی به ما هشداری رنگین می‌دهد. اثر این هشدار  رنگبندی بخش صخره‌ای را به خود گرفت که نماد بخش طبیعی و ارگانیک هستند رو هم لغزیده و از فشار صفحات انسان ساخت رها شده و با خود پیامی در باب پیوند انسان با طبیعت برای عابرین پیاده و رانندگان روی پل به ارمغان آورده‌اند ، پیامی از جنس بیداری.

:دفتر معماری شباهنگ@shabahang_office

معماران: الهه موسوی، سروش روغنیان

Principle Architects: @elahe.musavii @soroosh.roghanian

تیم طراحی :حسین انصاری،پویان سوکی،رضا خاموشی،سارا داداش پور،زهره فتاحی نیا

Design Team : @hosein.ansari.cg @pouyan.souki @rezakh9  @saadarch_  @zohrefatahiniaa

_

@memar.shiraz
@contemporary_architecture_shz

داوران:

@use.studio @mohammadkhavarian @mohsen_marizad @amir_ashari @mahmoodomidbakhsh @minasaadatfard @arashnasirim @ghodousi

مساحت:3300 متر مربع

Area: 3300 m²

تاریخ پروژه: 1403

Date: 2024

وضعیت:ساخته نشده

Status: unbuilt