اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


دفتر معماری: استودیو معماری جواد ایرجی و همکاران

معمار مسئول: جواد ایرجی

گروه طراحی: بهاره پزشکی، پریسا مسعودی، شکیبا جعفریه

کارفرما: شهرداری منطقه بیست و دو تهران

موقعیت: چیتگر ، منطقه بیست و دو، تهران، ایران

سال طراحی: 1399

Project Title: Organizing and Landscaping Design of Tehran Noora Park

Architecture Firm: Studio Eiraji

Principal Architect: Javad Eiraji

Design Team: Bahareh Pezeshki, Parisa Masudi, Shakiba Jafarieh

Client: Municipality of Tehran, Region 22

Location: Chitgar, Region 22, Tehran, Iran

Year: 2020


ایده و روند طراحی:


منطقه بیست و دو تهران که به عنوان قطب گردشگری پایتخت، فعالیت های قابل توجهی را طی چند سال اخیر ارائه داده است، با طراحی و گسترش فضاهای سبز و پارک ها گام های موثری در توسعه چنین فضاهایی برداشته است.

یکی از عمده فضاهای قابل توجه شهرداری های مناطق مختلف کلانشهر تهران، پارک ها و فضاهای سبز مختص بانوان بوده است.

مجموعه ریحانه در منطقه چیتگر نیز از جمله چنین فضاهایی می باشد که استودیو معماری ایرجی و همکاران سعی بر سازماندهی و ارائه طرح منظر مطابق با نیازهای طرح داشته است.

بنابر موقعیت جغرافیایی و شرایط ویژه سایت و همچنین دسترسی ها و وضع موجود، ویژگی های اقلیمی و کاربری  سایت از اولویت های طراحی این پروژه محسوب می شود. استفاده از مصالح متناسب با این اقلیم نظیر آجر و چوب در طراحی و نیز بهره گیری از عنصر آب ، از اولویت های طراحی منظر در این پروژه  می باشد.

به طور کلی ایده اصلی و عمده­ی طرح در هم ساز بودن با وضع موجود سایت ، پردازش شده است. براساس مطالعات نظری و نیازهای طرح و توجه به مواردی نظیر ورودی های مربوطه، دسترسی های اصلی-فرعی، سواره-پیاده، حفظ شرایط موجود فضای سبز و ساختمان های ساخته شده قبلی، ایده اصلی طرح بر مبنای اولویت کاربری و پیکربندی سایت و نیز ارتباط وضعیت موجود با موضوع و کاربر تعریف شده شکل می­گیرد و با بهره گرفتن از عناصر مهم معماری ایرانی همچون نور و رواق و به طور کلی ترکیب این موارد تلاش می کند حس تعلق به مکان را به مخاطب القا کند که تمامی این ایده ها بدون برپایی دگرگونی وضع موجود و یا تخریب ، صورت می پذیرد .

ایجاد ارتباط و نماسازی متناسب با سوله ها و ساختمان های از پیش ساخته و موجود و الهام از معماری ایرانی ، ایجاد رواق ، استفاده خلاقانه از نور و سایه ، فضای جدیدی را برای افراد فراهم می کند.

از دیگر اقدامات مورد نیاز در این طراحی ، سازماندهی مسیرهای پیاده و سواره می باشد که باز هم با ایده ی نور و سایه کیفیت فضایی این مسیرها را بدون تغییر اساسی آنها ارتقاء داده است.

با توجه به نیاز های عمده افراد و کاربران مورد نظر (بانوان) ، سعی شده است فضایی با کیفیت مثبت و با کاربری هایی اعم از فرهنگی ، ورزشی و تفریحی ، تعاملات بین این کاربران افزایش یابد.

در مجموع با توجه به ایده اصلی طرح که بر مبحث عنصر نور متمرکز شده است و نیز تقدس مقام بانوان ، نام پیشنهادی طرح « نورا » نیز برای این پروژه معرفی میگردد .

روند طراحی: گام اول- تحلیل وضع موجود

در نخستین مرحله از شروع طراحی، تحلیل وضع موجود و بررسی موارد مربوطه انجام گردیده شد.

گام دوم: امکان سنجی و ارزش گذاری فضایی

بررسی فضاهای موجود و سنجش ارزش فضایی بر اساس کاربری های مربوطه و نیز امکان سنجی فضاهای پیشنهادی احتمالی براساس نیازهای طرح قدم بعدی در روند طراحی این پروژه محسوب می شود.

گام سوم: برنامه ریزی فیزیکی و لکه گذاری

بر اساس دو مرحله قبلی کار، پس از تحلیل سایت و بعد از انجام مطالعات فضایی و ارزش گذاری و برنامه ریزی فیزیکی-تحلیلی که دست یافته از مطالعات دو مرحله قبل است، لکه گذاری اولیه به شکل زیر پیشنهاد می گردد:

گام چهارم: اتودهای اولیه طراحی – شروع طراحی (پلان ها)

براساس مطالعات نظری و نیازهای طرح و توجه به مواردی نظیر ورودی های مربوطه، دسترسی های اصلی-فرعی، سواره-پیاده، حفظ شرایط موجود فضای سبز و ساختمان های ساخته شده قبلی، ایده اصلی طرح بر مبنای اولویت کاربری و پیکربندی سایت و نیز ارتباط وضعیت موجود با موضوع و کاربر تعریف شده شکل می گیرد.

گرافیک، ترکیب بندی فضایی، نورآوری و ایجاد فضایی خلاق و جذاب از دیگر ویژگی های این طرح محسوب می­شود. همچنین همانطور که ذکر شده توجه به کاربر و تعریف کاربری مجموعه این ارتباطات بر این اساس در نظر گرفته شده اند.