اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی

مترجم:فاطمه میری


نام اثر: Swiss Concept Clinic

معماران: Francesc Rifé Studio

موقعیت اثر: VALENCIA, SPAIN

سال ساخت: 2019

معماران درباره کار خود چنین می گویند: این کلینیک دندانپزشکی به دنبال آرامش و بی وزنی در فضا است که توانستند عمدتا با الهام از زیبایی شناسی و طبع شرقی این کلینیک را طراحی کنند. برای طراحی این کلینیک از یک رویکرد عمیق که از طریق روش‌های بسیار ساده به دست آمده‌است، استفاده شده : چوب سبک برای ایجاد فضایی آرام و همچنین شیشه‌ای شفاف برای گرفتن احساسات نور به داخل فضا.

اتاق انتظار با یک طراحی غیرمعمولی روبروی اتاق‌های درمان قرار داده شده که در آن یک نیمکت بزرگ به صورت طولی در نمای داخلی قرار گرفته و هر یک از مناطق نشیمن با یک ترکیب‌بندی از پنل ‌های کشویی کادربندی شده‌اند که صفحات بالای آن‌ها به صورت پنجره عمل می‌کنند تا نور را به شیوه‌ای نرم وارد فضا کنند. همچنین در حریم خصوصی هر اتاق یک نیمکت انتظار بیمار وجود دارد.

آزمایشگاه، فضای ضدعفونی، کابینت نگهداری، حمام  و اتاق انتظارِ مشاوره در اطراف محیط کلینیک که با استفاده از سطوح سفید به عنوان نواحی مستقل و ساکت که افراد در آن فضاها مورد درمان قرار می‌گیرند. سادگی خطوط کل پروژه از طریق جزئیات ساخته‌شده در لوله‌های برنجی که هم در قفسه‌ها و هم در دستگیره‌های درب به کار می‌رود، نمایان است.

سایت معمار: http://www.rife-design.com/