اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


شناسنامه پروژه:
طراحی و اجرای دفتر اداری
گروه معماری مهدیه آذر
محل اجرا : تهران ، برج آکادا سنتر
معمار اصلی و مجری : مهدیه آذر
تاریخ شروع و اتمام طراحی و اجرا: 1/3/1402 – 1/6/1402
مساحت/زیربنا : 80 مترمربع
عملکرد : اداری
کارفرما : امیر رشیدی

نام دفتر : استودیو آذر
ایمیل : Mahdiyeh.azar@yahoo.com
اینستاگرام : https://www.instagram.com/mahdiyeh.azar/
موبایل : 09123729857