اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


ویلای شخصی لواسان
لواسان، تهران
۱۳۹۸

مدیر اجرایی: مازیار مهین
تیم طراحی و اجرا :
مهشید قربانی
مونا اسماعیلی

عکس : لاله پورنامداریان

خانه ایی خارج از شهر، محلی برای آرامش و دور از آلودگی های بصری شهری، محلی برای نفس کشیدن.
این پروژه با این رویکرد طراحی و اجرا شد.
هماهنگ شدن با حجم بنا و همسو کردن معماری داخلی با خطوط معمار و توجه به بافت و رنگ از نکاتی بود که بر آن تمرکز داشتیم.
مبلمان و بزرگنمایی آنها با در نظر گرفتن متراژ فضاها، بوجود آوردن حجمی معلق در تاکید و دیده شدن مثبت ارتفاع، همنشینی سفید، سیاه و خاکستری با اشاره های محدود از رنگ ها این پروژه را شکل داد.

یادداشت معمار: با تشکر از مهندس سعادتیان و جناب مهندس حسینی