اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پروژه اپارتمان مسکونی گلها

 

تیم طراحی معماری و نظارت براجرا:

زهره بیرجندیان، امیر شبروی مقدم

کاربری بنا:

مسکونی

محل پروژه:

تهران- میدان فاطمی

مساحت هرطبقه:

۱۰۰ متر مربع

سال شروع  و خاتمه:

۱۳۹۷-۱۳۹۹

عکاس پروژه:

دید استودیو