اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


زیبایی چیزیست که درونت حس میکنی و در چشمانت بازتاب می یابد، زیبایی فیزیکی نیست.

آنچه با عنوان طراحی داخلی یاد می شود، تنها چیدمان و تامین تجهیزات برمبنای ایده شخص یا گروه نیست، طراحی داخلی اثریست تعاملی میان طراح، کارفرما، کاربر، محیط و مکان، حتی خیابان و شهر…

جذابیت این پروژه، عدم ارائه طرح اولیه بصورت سه بعدی به کارفرما بود که با برگزاری چند جلسه بحث و بررسی نیازهای پروژه و جلب نظر و اعتماد ایشان و درخواست از عدم حضورشان در طول اجرای پروژه، آغاز شد.

ترکیب رنگی انرژی بخش و پرنشاط، ترکیب بندی مناسب پلان برای استفاده حداکثری از فضای انتظار، تفکیک و طراحی دیتیلید ریزفضاها (معاینه قبل جراحی، معاینه بعد از جراحی، اتاق عکاسی و …) با توجه به احساسات و نوع تعامل کاربر با هر محیط انجام گرفت و اجرا شد.

و اشتیاق همیشگی به طراحی و ساخت تمامی آبجکتهای پروژه شامل مبلمان، میز پذیرش و اجزا دکوراتیو، ما را به نتیجه دلخواه رساند.

و در نهایت ساخت صورتکهای ناتمام توسط طراح، با ایده ی قابل درک و تعبیر نبودن زیبایی؛ زیبایی برای هر فرد معنای شخصی پیدا میکند، صورتکهای ناتمام نماد تصور ایده آل و خواستهای نامتناهی ما از زیباییست.