طراحی غرفه نمایشگاه هنری سخت است زیرا در زمانی کوتاه می بایست فضایی با هدفی مهم و حیاتی ایجاد گردد. همین سرعت در هنگام جمع اوری غرفه نیز مطرح می گردد. و همه اینها در حالی است که آن غرفه باید در طول برگزاری نمایشگاه به بهترین و کاملتری شکل ممکن خدمت رسانی نماید. طراحی غرفه در ایران هنری مهجور است که هنوز جای زیادی برای اندیشه ورزی معماران دارد.

این غرفه ها کاری هستند از گروه معماران رادیس

برای اطلاعات بیشتر و اشنایی با ایشان می توانید از طریق کلیک روی عکی ذیل وارد سایت اختصاصی آنها شوید