اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


نام پروژه: کافه “هیچ”

طراح: فرزانه رحیم پور

کاربری: کافی شاپ

مکان: قم

مساحت: ۲۰۰ متر مربع

مبانی نظری:

کافه “هیچ” طرحی است پیشنهادی برای کافه ای به مساحت ۲۰۰ متر مربع واقع در شهر قم، که ایده اصلی بر گرفته از ابیاتی است ازحضرت مولانا ( دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ/ دانی که پس از مرگ چه ماند باقی، عشق است و محبت است و باقی همه هیچ ) که برای هر انسان، فارغ از اعداد و ارقام مرتبط با سن، به زبانی مشترک و پیامی مشترک و البته بسیار ارزشمند، اشاره دارد؛ همچنین در طراحی سعی شده همنشینی سنت و مدرن را چه در نقوش و آرایه ها و چه در نوع مصالح کاربردی به نمایش آوریم، و درنهایت به تجربه تازه ای از فضا دست یابیم که بتواند به همنشینی و آشتی نسل های مختلف فارغ از اعداد مرتبط با سالهای زیستن، منجر شود. فضایی صمیمی که به دیالوگی ویژه و البته آشنا با هر نسل سخن می گوید. فضایی برای همه نسلها.