اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


‎داخلی مسکونی آرین

تابستان ۱۴۰۱

مکان: شهرک آرین ، شیراز

متراژ: ۱۵۰ متر مربع

طراحی: حسین رحمانی | پوریا فرخی

استودیو معماری میان مرز

مبلمان: شایگان دیزاین

عکاس: امیر دلشاد

مراحل شکل گیری پروژه:

پروژه در مرحله ارجاع یک واحد تازه ساخت، بصورت خام و صفر بوده است که در جهت بهبود بخشیدن به فضا و کیفیت بصری در اختیار ما گذاشته شد.

ابتدا در مرحله تحلیل پلان به سراغ تفکیک عرصه ها به وسیله سقف کاذب و نورپردازی رفتیم تا هر فضا به یک استقلال بصری دست یابد و این امکان در مرحله بعد طراحی به وجود آیند که فرنیچر و ابژه های قابل استفاده تحت تاثیر مسئله تفکیک و عرصه بندی قرار گیرند.

سپس در مرحله بعد، استفاده از ۲ تا ۳ رنگ اصلی و خنثی به عنوان متریال های اصلی چه در رنگ بدنه و دیوار و چه ابژه های طراحی شده مدنظر قرار گرفت تا بتواند کلیت چشم انداز خانه را شکل دهد و سپس آنچه کار را در مرحله نهایی قرار داد، استفاده از گیاهان و مبلمانی است که قرار است در این بستر بنشید و خانه را به پایان برسانند.