اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پروژه بازسازی دفتر شخصی

«گروه معماری بهلین دیزاین»

@behlin_design

موقعیت:جزیره کیش

کارفرما:مهندس سهیل کیکاووس

طراح:آیلین اسفندیاری

اجرا:حسن اسماعیلی

سال:۱۴۰۲