اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


نام پروژه: ساختمان امیران

موقعیت: تنکابن

متراز زمین: 837 مترمربع

متراژ بنا:4500 مترمربع

کارفرم: جناب آقای قدیمی، جناب آقای فیض اللهی

آرشیتکت: علی لواسانی

همکاران: اشکان دلاورنژاد، فاطمه عزیززاده، مهدی فردبگذران

در طراحی داخلی واحدها سعی شد درحین سادگی و مینیمال بودن حس لوکس بودن به فضای داخلی القا شود.

طراحی داخلی هر واحد باتوجه به متراژ آن و با استفاده از متریال و مبلمان متناسب با آن فضا صورت گرفت و سعی شد تا حس آرامش و سرزندگی را به ساکنین منتقل کنیم.

واحدهای 100 متری

واحدهای 200+ متری

واحدهای 500+ متری