اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


کنگو کوما ، معمار صاحب نا ژاپنی اخیرا کار طراحی داخلی یک رستوران کوهستانی را به پایان رسانیده است. او در این پروژه از چوب های متقاطع از درختان استاندارد ژاپنی بهره برده که طول انها گاهی تا 11.4 متر نیز می رسد. کانسپت طرح تعلیق ساختمان همچون ابر در کوهستان بوده است. او برای ساخت این سقف از تکنیکهای بومی معماری ژاپنی بهره برده است. سقف از دیوارهای شیشه ای رستوران جلو می زند تا طرح آن به داخل بنا سایه اندازی کند. طرح داخلی ساده و اکسپوز است تا مردم از وجود تکنیک بومی کشور خود بیشتر مطلع گردند.