اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


 هدف اصلی ما در طراحی داخلی این رستوران رسیدن به فضایی آرام و دلنشین از میان شلوغی و ازدحام حاصل از حضور افراد بود. بنابراین تم رنگی رستوران را به گونه ای خنثی و ملو در نظر گرفتیم و سعی کردیم به وسیله‌ی ابژه ‌هایی مانند چراغ ها، گیاهان سبز و تابلو ها، رنگ خنثی فضا را تعدیل کنیم و در نهایت فضایی طراحی کردیم که افراد با حضور در آنجا از لحاظ روانی شرایط خوبی را تجربه کنند.
معمار: علی لواسانی
همکار: بهاره فرجی