اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


طراحی داخلی دفتر شرکت بنیان تجارت اثری است از استودیو چ (سارا چرتابیان)

وبسایت استودیو چ : Home – Chartabian Architecture Studio (ch-architecturestudio.com)