اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


استدیو طراحی SOAR با همکاری تیم مهندسان خود 300 روز را برای اجرای این پروژه اختصاص داده است. در این پروژه  قوانین و تعاریف سنتی به نفع ایده های جدید و جالب برای هم زیستی کنار زده شد. فضای باز، انعطاف پذیری و مرزهای مبهم، با هدف جداسازی فضاهای خصوصی و مشترک ارائه شده است و انچه به چشم می آید هزارتویی است از شکست های افقی و عمودی در سطوح. در این فضای چند سطحی اتاق خواب ها به صورت پیکر های مستقل و در عین حال متصل به هم، بصورت معلق همچون گلخانه ای آویزان طراحی شده است.

اتاق نشیمنی رازآلود نمایانگر فعل و انفعال بین ساکنین، یک نیمکت ساده برای اندکی استراحت، خواندن کتابی یا سر زدن به شبکه های اجتماعی،  پایه شناور راه پله که خودش نوعی نیمکت با اختلاف ارتفاع جهت تعامل راحت تر با افراد بالای پله ها ایجاد کرده است، پنجره های زیبا و بزرگ که تاثیر به سزایی در روحیه و خلقیات ساکنین خواهد داشت، قفسه های با چوب بلوط که نه تنها به عنوان کتابخانه نقش جدا کردن فضا ها را به عهده گرفته بلکه سبک طراحی صنعتی این خانه را به فضایی گرم مبدل کرده است.